Qlima Extra 20 liter Orange/rød. Brændstof til flytbare petroleumsovne. Kvaliteten på dit brændstof betyder mere end du tror.

For at undgå driftsforstyrrelser er det vigtigt, at du bruger brændstof af den rigtige kvalitet. Qlima er kendte for den høje kvalitet som forlænger levetid på din kamin.

Qlima har forskellige typer brændstof, alle er af den bedste kvalitet.

Qlima producerer selv deres brændstof på fabrikken i Belgien, de er derfor 100% sikre på at brændstoffet er den bedste europæisk kvalitet. Nr.1 i Europa, så det produkt kan vi helt kan stå inde for.

  • Lugtfattigt brændstof med 80% mindre svovl end almindeligt petroleum
  • Forbrændingspunkt over 65° C
  • Specielt fremstillet til flytbare petroleumsovne
  • Godt brændstof i premium-kvalitet
  • Genanvendelige one-way PET eco-dunke med børnesikring
  • Dunk størrelse (BxDxH) 26,5 x 23,9 x 44,5 cm / 20 liter

Produkt information: Tryk Her.

Sikkerhedsdatablad: Tryk Her.Ikke underlagt ADR (på grund af højt flammepunkt). Men vi sender ikke denne her flydende væske med postsystemet.

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:
Fare: H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFT-Linjen Tryk Her.
P405 Opbevares under lås. Og altid på låget fastspændt.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Antal på en Euro-Palle 45 styks

 

For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: